Bygglovsavdelningens ansvar att se till att marken är lämplig innan bygglov ges?

Vad har bygglovsavdelningen för ansvar att tillse att marken är lämplig att bebygga innan bygglov? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på frågan som gäller dagvatten i ett område med några enstaka till några samlade hus på landsbygden. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.