Start Taggar PBL

Tagg: PBL

Referat från Boverkets webbinarium 15 april 2015

Det här är ett referat från delar av det webbseminarium som Boverket sände den 15 april 2015. Referatet är skrivet av Stina Adielsson, Dagvattenguidens...

Enhetlighet i PBL på kommuner och Länsstyrelse

Sedan PBL gjordes om för bara ett par år sedan har tillämpningen varit relativt varierande runt om i landet. För att nå en mer...

Är det lönt att hänvisa till förbisedda planbestämmelser?

Hej! Vi har i kommunen en gammal byggnadsplan från 1953 med en inledande bestämmelse som lyder "inom F betecknat område får icke uppföras byggnad,...

Boverket berättar om byggnadsnämndernas tillsyn

I mitten av maj arrangerade Boverket ett webbseminarium om byggnadsnämndernas tillsyn. Boverkets chefsjurist Yvonne Svensson berättade om vad tillsyn enligt nya PBL är och...

Kommentar till domar om dagvattenbestämmelser i detaljplaner. Expertsvar

Kommentar skriven av Eidar Lindgren, KTH. Kommentaren gäller Mark- och miljööverdomstolens domar från 2013-04-10 om planbestämmelser för dagvatten. Domarna i sin helhet kan laddas...

Domar om dagvatten i detaljplaner. Mark- och miljööverdomstolen, 2013-04-10

Dagvattenguidens expert Eidar Lindgren på KTH har kommenterat domarna, läs hans kommentarer här. Ladda ner och läs domen i sin helhet nedan. Båda målen har prövats enligt...

Tillåta enskilt avlopp i strid med planbeskrivning

I en detaljplan från 1968 står det i handlingarna (ej på tillhörande karta utan i planbeskrivningen) att man skall ha gemensamt sommarvatten och att...

Planbestämmelser för dagvatten, 2012

Ur förordet: Denna rapport är skriven på uppdrag av Oxunda Vattensamverkan, med syftet att diskutera hur planbestämmelser kan utformas när det gäller dagvattenhantering. Oxunda Vattensamverkan...

Ansökan i planområde

Vi har ett stugområde i där man har bestämt på planstadiet 1983 att det skall vara en gemensamhetsanläggning för nio fastighetsägare. Det framgår inte...

Hur påverkar nya PBL handläggningen av enskilda avlopp?

Kommer nya PBL's 9 kap. 24 och 27§§ att innebära någon förändring för miljösidan när det gäller enskilda avlopp? Det handlar om den maximala...

Senaste artiklarna