Nya regler om detaljplan och översiktsplanering 1 april 2020

Den 1 april trädde ändringar av 3 kap i plan- och bygglagen i kraft. Syftet är att kommunerna ska vara aktiva i sin översiktsplanering för att efterföljande planering och lovgivning ska bli mer effektiv. Enligt Boverket kommer ändringarna inte innebära någon direkt förändring vad gäller hur VA-frågor regleras i översikts- och detaljplan.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.