VA-podden #16 – Karl Evald och Anders Rimne, Boverket om planbestämmelser

I avsnitt #16 av VA-guidens podcast diskuteras dagvatten i relation till plan- och bygglagen och planbestämmelser tillsammans med Karl Evald och Anders Rimne, Boverket.

VA-guiden har nöjet att prata med Anders Rimne och Karl Evald, båda från Boverket. Karl är jurist med fokus på många olika områden inom ramen för PBL, där dagvatten utgör en del.

Anders arbetar som sakkunnig inom vattenområdet men även med frågor inom hälsa, säkerhet och risk, till exempel frågor om översvämning, ras och skred.

 

I avsnittet diskuterar vi bland annat Boverkets roll när det gäller dagvatten, vikten av att hantera dagvattenfrågan i ett tidigt skede och svårigheten med att reglera dagvatten på kvartersmark med hjälp av planbestämmelser.

Lyssna på avsnittet i spelaren nedan.

För den som vill lära dig mer om dagvatten i detaljplanering rekommenderas ett besök till Boverkets hemsida och PBL kunskapsbanken.