VA-podden #38 – Peter Hambäck och Jerker Jarsjö om multifunktionella våtmarker – en realitet eller utopi?

Peter Hambäck och Jerker Jarsjö är båda forskare vid Stockholms universitet. I avsnitt 38 av VA-guidens podcast intervjuas de om multifunktionella våtmarker, och vad som egentligen är rimligt att förvänta sig av en enskild våtmark när det gäller att lösa flera olika miljö- och klimatmässiga utmaningar samtidigt. 

Peter Hambäck är professor vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet. Jerker Jarsjö, är professor i hydrologi, och även han verksam vid Stockholms universitet. Båda har våtmarker som ett av sina forskningsområden och har bland annat varit med och författat en nyligen publicerad så kallad policy brief, om fördelar och utmaningar med restaurering och anläggning av våtmarker.

I avsnitt 38 av VA-guidens podcast berättar Peter och Jerker bland annat om vad man bör tänka på kring placering och utformning för att optimera en våtmark utifrån olika ekosystemtjänster, men också vad som är rimligt att förvänta sig av en enskild våtmark när det gäller att bidra till att lösa flera olika miljö- och klimatmässiga utmaningar samtidigt. Är det kanske till med så att multifunktionella våtmarker är en utopi?

I det här avsnittet får du svaret på den frågan.