Start Taggar Utvald

Tagg: Utvald

Fyra digitala teknikträffar under hösten 2023

Eftersom vårens digitala teknikträffar var uppskattade väljer VA-guiden nu att köra vidare på konceptet. Under hösten kommer vi därför att erbjuda fyra nya teknikträffar...

8 november, Vattentjänstplaner och § 6 LAV – utbildning i Göteborg

Välkommen till en utbildningsdag om VA-planering på plats i Göteborg. Under dagen varvas juridikföreläsningar med exempel från kommuner och VA-experter hur man arbetat med...

Havs- och vattenmyndigheten ger sin syn på det nya tillsynsvägledningsansvaret för § 6 LAV

lavHavs- och vattenmyndigheten får en ny roll som tillsynsvägledande myndighet för § 6 LAV-frågorna gentemot länsstyrelserna. Ett uppdrag som både betyder omstrukturering av resurser...

Miljökontorens prövning av små avlopp, sammanställning av enkät hösten 2022

Avloppsguidens användarförening synliggör hur olika miljökontor arbetar. Ta del av sammanställningen av 45 frågor om miljökontorens handläggning av ansökningar och anmälningar. Syftet med enkäten...

Är vattentjänstplanen i Trosa kommun snart i hamn?

I Trosa kommun har man en snabb tidsplan för vattentjänstplanens antagande. Redan i september i år ska den upp till kommunfullmäktige för beslut. Hur...

Dokumentation från webbinarium 20 april om juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner

Den 20 april genomförde VA-guiden ett webbinarium om juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner. Du kan nu se webbinariet i efterhand och ta del...

Val av återkomsttid vid dimensionering av dagvattensystem – hur ska man tänka?

I Svenskt Vattens publikation P110 finns minimikrav för återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem. Hur ska man tänka när man väljer dessa...

Har nämnden rätt att ta principbeslut om förbud, bevisbörda och omprövning av små avlopp?

Jonas Christensen kommenterar ett par principiella beslut som Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö fattat under 2022 som rör små avlopp. Jonas motiverar och förklarar...

Nytt på VA-guiden: Juridiköversikt

Nu får du som är medlem i VA-guiden en översikt över juridiken. Under varje ämnesområde, dagvatten, små avlopp och VA-planering, hittar du en sida...

Referat från webbinarium om drift- och underhållsinstruktioner för markbaserad rening

Avloppsguidens användarförening bjöd in till ett webbinarium 16/11 2022 om drift- och underhållsinstruktioner med forskarna Inga Herrmann och Brenda Vidal vid LTU. De berättade...

Senaste artiklarna