Start Taggar Utvald

Tagg: Utvald

6 november, Grundkurs i VA-juridik

Välkommen att boka dig till en grundkurs i VA-juridik med avstamp i lagen om allmänna vattentjänster. Föreläsare under heldagsutbildningen är VA-guidens uppskattade juridikexpert, advokat...

Tillståndsbeslut och villkor för små avlopp – dokumentation från tre webbinarier 2024

Miljöjuristen Jonas Christensen gav generella råd om att skriva villkor och diskuterade med Maria Hübinette från Kungälvs kommun om tillståndsbeslut med villkor utifrån ett...

24 maj, en förmiddag om fosforfilter – webbinarium

VA-guiden välkomnar dig till ett webbinarium för att öka kunskapen om fosforfilter fredagen den 24 maj kl 9-12. Medlemmar och annonsörer hos VA-guiden och...

VA-podden #37 – Erik Winnfors Wannberg om Sundsvalls VA-historia

I detta avsnitt av VA-podden pratar vi med Erik Winnfors Wannberg som är Chefredaktör på VA-tidskriften Cirkulation. Han berättar om Sundsvall VA historia och...

Flotation med PFAS-rening som bieffekt för Norrvatten

Norrvatten har infört flotation som en del i reningen av dricksvattnet på Görvälnverket. Syftet är att öka reningskapaciteten men en positiv bieffekt är 20–30...
Två stora betongbrunnar, slamavskiljare med blommande buskar i bakgrunden.

Måste små avlopp ha längre gående rening än slamavskiljning?

Med anledning av att husägare ibland ifrågasätter miljökontorens krav på små avlopp undersöker VA-guiden miljöbalkens bestämmelser samt några rättsfall. Vi tittar närmare på kravet...

Dansk innovation skyddar mot både översvämning och buller

Forskare vid Köpenhamns universitet har utvecklat en vertikal dagvattenåtgärd kallad ”den gröna klimatskärmen”, vars syfte är att omhänderta avrinning från tak i urbana miljöer....

Östersund har tagit fram lokala riktvärden för utsläpp av dagvatten eller annat förorenat vatten

Kommunfullmäktige i Östersund har antagit lokala riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattensystem och recipient. VA-guiden har intervjuat författarna Hanna Modin och Matilda...

VA-podden #35 – Emma Fältström om mikroplast i dagvatten och avloppsvatten

Emma Fältström är forskare vid Linköpings universitet. I avsnitt 35 av VA-guidens podcast berättar hon om sitt forskningsarbete om källor och flöden av mikroplast...

Enkät: Har ni en VA-strateg i er organisation?

Har ni en VA-strateg i er kommun eller på ert VA-bolag? Vilka uppgifter har hen på sitt bord? Har ni ingen VA-strateg, vem jobbar...

Senaste artiklarna