Vilken hänsyn bör tas till långvariga kraftiga regn och snösmältning i detaljplaner?

Johanna Lindqvist, advokat vid Advokatfirman Lindahl, svarar på en fråga om vilken hänsyn som bör tas till långvariga kraftiga regn och snösmältning i detaljplanearbetet, med vattenmättad mark som följd. Kan granskande myndighet ställa krav på underlag som visar att långvariga regn eller snösmältning inte orsakar för stora problem?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.