Utnyttja mark- och vattenområden för att mildra översvämningar

Boverket och Naturvårdsverket har tagit fram en ny arbetsbeskrivning om hur mark- och vattenområden kan användas som resurs för reglering av vattenflöden i anslutning till riskområden. Dokumentet riktar sig till kommuner som arbetar med klimatanpassning för att minska risken för översvämningar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.