Vem följer upp att dagvattenanläggningen i plankartan blir verklighet?

I en detaljplan finns dagvattenhantering med som en del av genomförandebeskrivningen och i plankartan finns det reserverade områden för detta. Vem är det som kollar upp att dagvattenanläggning i detaljplanen blivit verklighet? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Som kommentar/reflektion på svaret. Exploateringsavtal mellan kommun och exploatör är väl ett verktyg som finns att tillgå för att säkerställa att de åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande utförs?

    Problem med exploateringsavtal är väl att det upprättas mellan två parter och att problem kan uppstå vid byte av exploatör eller ombildning av bolag eftersom avtalet inte nödvändigtvis följer med vid bytet.

    Har Jonas eller ni andra några tankar kring exploateringsavtal som en del i att komma runt problematiken kring dagvattenlösningar i plankartan?