Rättsfallssammanställning – Dagvatten

Massor av pappersdokument i oordning på ett bord.
Naturvårdsverket har låtit göra en sammanställning av domar inom sakområdet dagvatten som avgjorts av Mark- och miljödomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen. Sammanställningen syftar till att ge en övergripande bild av rättspraxis som finns avseende dagvatten, inklusive skyfall.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.