Nya ersättningsmaterial till naturgrus – webbinarium

rör i grus med sand över och under

Den 2 maj kommer RISE, SLU och Chalmers presentera resultat från ett projekt som studerat ersättningsmaterial till naturgrus. Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade.

Vilka material kan vara hållbara alternativ till naturgrus som filtermaterial i markbäddar och förstärkningslager i infiltrationsanläggningar? Detta har undersökts i projektet ”Filtermaterial i markbaserade anläggningar – Hållbara alternativ till naturgrus” som har finansierats av Naturvårdsverket. Projektgruppen har djupstuderat sju utvalda material:

  • ballast från tvättade schaktmassor
  • bark
  • biokol
  • bergkross
  • däckklipp
  • krossad betong
  • morän

Projektgruppen har bedömt hur pass bra de olika materialen fungerat jämfört med naturgrus inom olika kriterier, som exempelvis reningseffektivitet, livslängd, hälso- och arbetsmiljörisker, risk för läckage av skadliga ämnen, tillgängliga volymer, kostnad, klimatpåverkan vid framställning, klimatpåverkan vid transport och användning av icke förnybara resurser.

De olika kriterierna har sedan viktats samman för att få en bild av vilket eller vilka material som har högst potential som hållbart ersättningsmaterial till naturgrus.

Projektets forskningsgrupp består av representanter från RISE, SLU, Chalmers tekniska universitet, SGU och VA-guiden.

Webbinariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Förutom presentation av resultaten kommer det finnas möjlighet till diskussion.

Projektets slutrapport lämnas för granskning till Naturvårdsverket senare i maj och kommer publiceras på VA-guiden när den är klar.

Praktisk information och anmälan

Datum: torsdag 2 maj 2024
Tid: kl 13.00-15.00
Arrangör: RISE
Plats: Digitalt. En länk till webbinariet kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta, utan kan ansluta via webbläsaren.
Anmälan: Mejla [email protected] senast 29 april 2024
Pris: kostnadsfritt
Frågor om webbinariet: Kontakta Elin Ulinder, tel 010-516 69 54, [email protected]