Start Taggar Markbaserat

Tagg: Markbaserat

Teknikträff med Kingspan BAGA om biomoduler, dokumentation 5 september 2023

Den 5 september 2023 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med Kingspan BAGA om BAGA biomoduler tillsammans med Patrik Ellis. Presentationen rörde såväl...
Peter Nilsson i en provgrop

Hur djupt ner är jordens genomsläpplighet relevant för dimensionering av infiltrationsbädden?

Peter Nilsson resonerar kring hur djupt ner i marken man behöver ta hänsyn till jordens genomsläpplighet när man ska dimensionera en infiltrationsbädd.  Han menar att...

U-formade luftningsrör – funkar syresättningen då?

Peter Nilsson svarar att det bör komma tillräckligt med luft även med en 180-graders böj på luftningsrören under marken.  FRÅGA Vi har en entreprenör som lagt...

Porositetens inverkan på skyddsavståndet

I ett tidigare svar nämnde Peter Nilsson delvis hur skyddsavstånd kan beräknas, men utan att ta hänsyn till porositeten i jorden. Nedan förklarar Peter...

Referat från webbinarium om drift- och underhållsinstruktioner för markbaserad rening

Avloppsguidens användarförening bjöd in till ett webbinarium 16/11 2022 om drift- och underhållsinstruktioner med forskarna Inga Herrmann och Brenda Vidal vid LTU. De berättade...

16 november. Drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserad rening. Webbinarium

Avloppsguidens användarförening välkomnar dig som medlem till ett webbinarium om drifts- och underhållsinstruktioner för markbaserad rening tillsammans med Luleå tekniska universitet. Forskarna Inga Herrmann och...

Råda husägare att åtgärda högt grundvatten med avskärande dränering?

Björn Eriksson från VA-guiden rekommenderar grundvattenrör för övervakning och menar att dränering kan fungera som en försiktighetsåtgärd men tveksamt som räddning av olämplig lokalisering....

Uppdaterat infoblad om bergkross i markbaserade avloppsanläggningar

VA-guiden har gjort några finjusteringar och uppdaterat infobladet om krossmaterial i markbaserade avloppsanläggningar. Dela det gärna med era lokala gräventreprenörer. I version 1.2 har vi...

Uppföljning av markbädd – god funktion efter 27 år

Skolan i Vackstanäs i Södertälje renar sitt avlopp med markbädd och dammar. En fördjupad funktionskontroll visade att anläggningen hade god funktion trots sin höga...

Kostnadsfri tillgång till två tekniska rapporter om infiltration och markbäddar

Vi uppmärksammar att du kan få tillgång till de tekniska rapporterna om infiltration i mark (SIS-CEN/TR 12566-2:2006) och markbäddar och rotzonsanläggningar (SIS-CEN/TR 12566-5) utan...

Senaste artiklarna