Erfarenheter från anläggning av multifunktionella vattenparker

Under ett webbinarium den 22 mars delade företrädare från Uppsala kommun, WBAB, Västerås stad och Mälarenergi med sig av erfarenheter från arbetet med att anlägga multifunktionella vattenparker. Webbinariet arrangerades inom projektet LIFE IP Rich Waters.

Under webbinariet lyftes erfarenheter från anläggandet av tre multifunktionella vattenparker; Gottsunda dagvattenpark i Uppsala, Johannisbergs våtmarkspark i Västerås och Smedjebackens vattenpark. Syftet med parkerna i Uppsala och Västerås är att rena dagvatten, gynna den biologiska mångfalden i området och erbjuda en fin naturmiljö. I Smedjebacken utgör vattenparken ett extra reningssteg för avloppsvatten.

Medverkade som föreläsare gjorde Christoffer Hallbäck från Uppsala kommun, Susanna Hansen från Västerås stad, Gustav Myhrman från Mälarenergi och Martina Andersson från Wessman Barken Vatten och Återvinning (WBAB), som är det kommunala VA-bolaget för Ludvika och Smedjebackens kommun.

Under den delen av webbinariet gav föreläsarna en introduktion till de olika vattenparkerna och delade med sig av erfarenheter från planering och anläggningsprocessen. Under resterande del av webbinariet presenterades resultat från vad man hittills kunnat se vad gäller anläggningarnas förmåga till rening och deras bidrag till den biologiska mångfalden.

Några av lärdomarna från webbinariet:

  • Ta i redan från början när du räknar på budgeten för din vattenpark, i synnerhet om du ska söka bidrag för att bygga anläggningen. Det är alltid lättare att lämna tillbaka pengar än att söka mer i efterhand.
  • Lägg tid på granskning och kvalitetssäkring tidigt i processen. Det blir billigare att göra ändringar vid skrivbordet än vid grävmaskinen.
  • Skapa en projektgrupp och ta hjälp av de interna kompetenser som finns på kommunen. Dra även nytta av erfarenheter från andra kommuner som har genomfört liknande projekt.
  • Projekt som dessa tar tid att genomföra och kräver tålamod. Se till att du som projektledare frigör tiden som behövs och inte lägger genomförandet av en vattenpark på redan befintliga arbetsuppgifter och projekt.
  • Säkerställ att ni har de dispenser och tillstånd som behövs för den aktuella platsen där vattenparken ska placeras.

Ta del av en inspelning av webbinariet i spelaren ovan.