Lärdomar från våtmarksarbete – Uppföljning av 66 våtmarksprojekt

Låt korna göra jobbet när våtmarksvegetationen ska skötas. Det är en av slutsatserna i en uppföljning av ett stort antal våtmarksprojekt i Biosfärsområde Kristianstads Vattenrike. Lärdomar och erfarenheter om skötsel och anläggningarnas effekt på vattenkvalitet och biologisk mångfald har samlats i en ny rapport.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.