Nyanlagd våtmark i Motala kommun renar dagvatten och skapar mervärden

Våtmarkssystem i Dansäter, Motala kommun. Foto: Magnus Lorin.
I Motala kommun har ett våtmarksystem för dagvatten nyligen anlagts i syfte att rena dagvatten och minska risken för översvämningar. VA-guiden tog kontaktade klimat- och miljöstrategen Johanna Landén och kommunekologen Hilda-Linn Berglund för att ta reda på mer om projektet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.