Nytt verktyg ska underlätta beslut om placering av anlagda våtmarker

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har tagit fram ett nytt verktyg som simulerar anlagda våtmarkers effekt på vattenflöden. Syftet med verktyget är att underlätta beslut om var våtmarken bäst ska placeras för att uppnå optimal flödesutjämning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.