Start Taggar Seminarium

Tagg: Seminarium

Grönplanering för hållbar samhällsutveckling

Grönstruktur är en viktig komponent i samhällsplanering, bland annat för att rusta samhället mot extremväder. Naturvårdsverket bjuder nu in till ett antal seminarier på...

Internbelastning i sjöar och hav – den osynliga övergödningsboven

Övergödning är ett av de största miljöproblemen för våra sjöar och kustvikar, och beror bland annat på att näringsämnen från jordbruksmark, avloppsvatten och dagvatten...

Boka dig senast 30 november till slutseminarium MACRO 3 den 8 december i Stockholm

Onsdag den 30 november är sista dagen att anmäla dig till slutseminariet för MACRO 3. Seminariet kommer att hållas på plats i Stockholm på...

8 december slutseminarium i Stockholm för projektet MACRO 3 – Välkommen att anmäla dig!

Anmälan till slutseminarium i MACRO 3 med fokus på källsorterade system har öppnat. Den 8 december ägnas hela dagen till slutseminariet för det Vinnovafinasierade...

Seminarium om utsläppskontroll den 15 november, digitalt eller på plats i Uppsala

Vi välkomnar alla med intresse och kunskap om markbaserade anläggningar för spillvattenrening till att delta i ett seminarium om utsläppskontroll den 15 november. Tisdag 15...

Öppet seminarium 28 oktober om enskilt vatten: Utmaningar och möjligheter med egen brunn

Hur kan vi öka förståelsen för nyttjandet av egen brunn? Och hur kan vi minska sårbarheten hos denna småskaliga dricksvattenlösning? Välkommen att anmäla dig...

Senaste artiklarna