Start Taggar VA-guiden

Tagg: VA-guiden

21-22 september, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

Skyddad: kurswebb till Tillsyn av små avlopp, 11-12 maj 2022

Här samlar vi underlag och referensmaterial till fortsättningskursen Tillsyn av små avlopp, den 11-12 maj 2022 - webbutbildning. Kurswebben är öppen till och med...

Skyddad: kurswebb till grundläggande teknik och juridik för små avlopp 5-6/4 2022

Här samlar vi underlag och referensmaterial till utbildningen Grundläggande teknik och juridik för små avlopp, den 5-6 april 2022 - webbutbildning. Kurswebben är öppen...

ME diplomutbildning om små avlopp våren 2022

Maskinentreprenörerna planerar två utbildningstillfällen under våren 2022. ME-skolan hälsar att du som miljöinspektör gärna får tipsa lokala entreprenörer om möjligheten om att utbilda sig...

Miljökontorens resurser 2021 för att arbeta med små avlopp

Diskussioner om små avlopp handlar ofta om miljökontorens arbetssätt. Vi skapade enkäten för att spegla inspektörernas resurser och uppfattning om de får det stöd...

Markretention från små avlopp – en svår men angelägen fråga

Rapporten från projektet som skulle underlätta handläggningen av avloppsärenden blev ett slagträ i debatten för de som motsatte sig krav på små avlopp. I...

VA-guiden bemöter felaktiga påståenden från VA-i-tiden

VA-guiden anser att föreningen VA-i-tiden sprider en felaktig bild av avloppsguiden.se och VA-guiden i den skrift som föreningen skickat till landets miljönämnder. Vi vill...

ME-skolans diplomutbildning om små avlopp 2021

Maskinentreprenörerna planerar tre utbildningstillfällen under 2021. Minst två att tillfällena innebär utbildning via webben. ME-skolan hälsar att du som miljöinspektör gärna får tipsa lokala...

Remissvar angående VA-guidens rapport om markretention

I denna artikel redogör VA-guiden översiktligt för de svar som 10 myndigheter, lärosäten och forskningsinstitut gav då Havs- och vattenmyndigheten skickade rapporten på remiss...

VA-podden #9 – Maja Englund ny VD för VA-guiden

I det nionde avsnittet av VA-guidens podcast presenteras VA-guidens nyblivna VD Maja Englund. Björn Eriksson, redaktör för små avlopp, ställer frågor om Majas bakgrund, erfarenheter...

Senaste artiklarna