Jenny Franck och Moa Lorin förstärker VA-guidens redaktion

Från vänster: Jenny Frank och Moa Lorin.

VA-guiden är glada att kunna hälsa två nya redaktörer välkomna till vårt kontor i Uppsala! Jenny Franck och Moa Lorin förstärker redaktionen inom ämnesområdena VA-planering respektive dagvatten.

VA-guiden fortsätter att utveckla sin verksamhet och rekryterar två nya medarbetare till kontoret i Uppsala. Jenny Franck och Moa Lorin ansluter till vår redaktion inom ämnesområdena VA-planering respektive dagvatten.

– Vi är väldigt glada att Jenny och Moa har valt att börja hos oss och tror att deras personligheter och kunskaper blir viktiga förstärkningar i vår verksamhet, säger Maja Englund, VD på VA-guiden.

För att våra medlemmar ska få möjlighet att lära känna Jenny och Moa lite bättre, bad vi dem svara på ett par frågor om vilka de är och deras nya roll som redaktör på VA-guiden.

Vem är du?

Jenny: Jag kommer närmast från Håbo kommun där jag hade rollen som vattenstrateg. Fokus har spänt över flera verksamhetsområden men främst legat på att arbeta för en långsiktigt hållbar vattenförvaltning i en expansiv Mälarkommun samt driva de strategiska vattenfrågorna framåt i kommunen. Jag har en kandidatexamen inom biogeovetenskap och en mastersexamen inom hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser vid Stockholms universitet. Att arbeta för att vi gemensamt ska förbättra våra vatten och skapa en hållbar förvaltning av dem ligger mig varmt om hjärtat.

På fritiden är jag gärna ute i naturen, både till fots och på cykel tillsammans med min sambo. Jag har en tendens att ständigt jaga vattenflöden och vattenkroppar som jag sedan fotograferar för att längre fram kunna påminnas och minnas om tidigare äventyrsupplevelser. Sedan 2019 har jag även varit badmintontränare i Bromma Badmintonklubb.

Moa: Min akademiska bakgrund är från civilingenjörsprogrammet på Uppsala universitet där jag har fördjupat mig inom både VA och miljömanagement. Jag avslutade nyligen mitt examensarbete som var kopplat till dagvatten, mer specifikt dagvattendammars reningskapacitet på Arlanda flygplats. Vid sidan av mina studier har jag arbetat med miljöfrågor rörande nedskräpning och hållbarhetscertifiering av skolverksamheter på Håll Sverige Rent. Jag har även engagerat mig studiesocialt och ideellt i Ingenjörer utan gränser.

Jag bor för närvarande i centrala Uppsala med min sambo och på fritiden ägnar jag mig gärna åt olika sportaktiviteter med vänner, promenera i naturen och att pyssla om mina växter.

Vilka frågor ser du fram emot att bevaka i din nya roll som redaktör?

Jenny: Jag ser fram emot att bevaka många olika områden inom VA-planering! Dock, i takt med ett förändrat klimat blir frågor kring riskhantering kopplat till vatten och VA-planering allt viktigare. Hur kan vi nyttja vatten som resurs utifrån effekterna av klimatförändringarna? Ytterligare beredskapsfrågor så som hur säkerhet och hot kan komma att påverka vattenkvalitén känns också spännande att bevaka.

Befolkningsökning och mer skärpta miljömål ställer högre krav på samhällsbyggandet i kommunerna. Hur kommer kommunerna och VA-organisationerna att hantera utmaningar så som till exempel underhållsarbete av VA-infrastrukturen för att bli mer hållbara och att  minska vattenförbrukningen? Jag hoppas på att fler samverkansprojekt initieras som jag kan synliggöra.

Moa: I min nya roll som redaktör inom dagvatten ser jag fram emot att bredda min kunskap inom området och sprida medvetenhet om olika frågor till våra medlemmar. Några specifika frågor som känns spännande att bevaka är utformningen av nya innovativa tekniker för dagvattenhantering, lagstiftningsfrågor och hur grön infrastruktur kan bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Den här listan kommer garanterat fyllas på i takt med mitt fortsatta arbete på VA-guiden.

Vad tycker du ska bli roligt med att arbeta på VA-guiden?

Jenny: Jag är jätteglad över att min resa på VA-guiden äntligen har påbörjats. Att få möta mina nya kollegor och framtida nya kontakter inom VA-branschen känns fantastiskt. VA-guiden verkar vara en härlig arbetsplats och ett företag som både månar om sina anställda och alla medlemmar.

Det känns också spännande att få vara med och bidra till ett nationellt förbättrat arbete kopplat till VA-planering och hållbara vattentjänster genom kommunikationsinsatser. Enligt EU:s vattendirektiv ska vi förbättra våra vatten och skapa en hållbar förvaltning av dem vilket bland annat hänger på att vattenförvaltningen i Sverige arbetar för en hållbar VA-försörjning. En strategisk och långsiktig VA-planering är lösningen för att identifiera problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de utmaningar som kommunerna/företagen/organisationerna står inför.

Moa: Jag är så glad över möjligheten att få bli en del av VA-guiden. Jag har fått ett så varmt välkomnande och det finns en familjär stämning på företaget som gör det roligt att gå till jobbet. Det jag ser fram emot är att få ta del av mina kollegors breda kompetens inom VA, utvecklas i denna yrkesroll och skapa relationer till medlemmar och externa aktörer. Det känns även kul att få bidra till större medvetenhet och engagemang kring dagvattenfrågor, vilket är väsentligt för att branschen ska utvecklas.


Jenny Franck och Moa Lorin tillträdde sina tjänster den 4 september. VA-guiden består nu av 12 medarbetare och med kontor i både Skyllberg och Uppsala.

För mer information kontakta:
Maja Englund
VD, VA-guiden
[email protected]