VA-guiden om ME:s diplomutbildning om små avlopp

Grävmaskin i trädgård gräver en rörgrav i gräsmattan.
Går det att jämställa tillverkarnas kurser med Maskinentreprenörernas? VA-guiden svarar och beskriver hur ME:s diplomutbildning utvecklats sedan starten 2006. I takt med utvecklingen inom området har även visningen i Entreprenörsregistret på avloppsguiden.se sett olika ut under åren.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.