Start VA-guiden utbildning

VA-guiden utbildning

12-13 maj, Dagvattenutbildning med tillsynsinriktning i Västerås

VA-guiden erbjuder under våren 2020 en tvådagarsutbildning om dagvatten med tillsynsinriktning. Under kursen går vi igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till...

21-22 april, Juridik och teknik för små avlopp i Norrköping

Två utbildningsdagar med tre experter från VA-guidens Fråga experten - små avlopp. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov. Vi vill stödja dig att bli...

18-19 mars 2020, Vatten Avlopp Kretslopp i Jönköping

Den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Knyt kontakter, få inspiration, ta del av det senaste och växla erfarenheter...

Senaste artiklarna