Start VA-guiden utbildning

VA-guiden utbildning

4-5 december, Juridik och teknik för små avlopp i Uppsala

Två utbildningsdagar med tre experter från VA-guidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov. Vi vill stödja dig att bli bättre på att...

21 november, Dagvattenanläggningar på bjälklag i Stockholm

En utbildningsdag om utformning och dimensionering av dagvattenanläggningar på bjälklag.Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och...

7 november – Nätverksträff om VA-rådgivning

Nu är det dags för en nätverksträff för alla er som är intresserade av VA-rådgivning eller redan aktivt arbetar med VA-rådgivning. Den här träffen riktar...

Senaste artiklarna