Start VA-guiden utbildning

VA-guiden utbildning

16 juni, Kvalitetssäkra tillståndsprocessen – slutseminarium via webben

Sju kommuner har i LOVA-projekt tillsammans utvärderat sin prövning av tillståndsansökningar. Projektens fullständiga namn: Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande besök och utvärdering...

9-10 juni, Dagvattenutbildning med tillsynsinriktning – Webbutbildning (Obs! Nytt datum)

Uppdatering! Utbildningen flyttas fram till 9-10 juni på grund av sjukdom.  VA-guiden erbjuder under våren 2020 en tvådagars webbutbildning om dagvatten med tillsynsinriktning. Under kursen...

4 juni, Nätverksträff slamnätverket – digital träff

Välkommen till en digital nätverksträff i Avfall Sveriges slamnätverk den 4 juni, kl 9.00-11.30 då den fysiska träffen på Österlen är inställd. Träffen anordnas i...

Inställd 2 juni, Grundläggande förvaltningsrätt, ärendehantering – Webbutbildning

På grund av sjukdom kan vi tyvärr inte genomföra utbildningen Grundläggande förvaltningsrätt, ärendehantering 2/6 i (webbutbildning) som planerat. Vi beklagar givetvis detta. Vi kommer dock...

Senaste artiklarna