Start VA-guiden utbildning

VA-guiden utbildning

21 november, Dagvattenanläggningar på bjälklag i Stockholm

En utbildningsdag om utformning och dimensionering av dagvattenanläggningar på bjälklag. Hur ska gröna tak och gröna gårdar utformas för att både gynna vegetationen och...

9 oktober, Kommunal va-planering och va-juridik i Västerås

Arbetar du eller din organisation med va-planeringsfrågor och ska göra en va-plan eller uppdatera den gamla? Behöver ni ökad kunskap och inspiration om hur...

5 september, Nätverksträff om va-rådgivning

Nu är det dags för en nätverksträff för alla er som är intresserade av va-rådgivning eller redan aktivt arbetar med va-rådgivning. Vik en heldag...

3-4 september, Juridik och teknik för dagvatten i Uppsala

Är du intresserad av att lära dig mer om vilken lagstiftning som är relevant vid dagvattenrelaterade frågor? Behöver du veta mer om hur funktionen...

Senaste artiklarna