Start VA-guiden utbildning

VA-guiden utbildning

25 april, Teknikträff med 4evergreen om Biocleaner

VA-guiden bjuder in dig till en serie digitala teknikträffar tillsammans med tillverkare och Uppsala kommun. Teknikträffarna hålls inom ramen för Uppsala kommuns LOVA-projekt om...

18 april, Teknikträff med Uponor och Acona om Uponor Clean 1 och Wehoputs

VA-guiden bjuder in dig till en serie digitala teknikträffar tillsammans med tillverkare och Uppsala kommun. Teknikträffarna hålls inom ramen för Uppsala kommuns LOVA-projekt om...

28 mars, Teknikträff med Ecotech om Ecobox

VA-guiden bjuder in dig till en serie digitala teknikträffar tillsammans med tillverkare och Uppsala kommun. Teknikträffarna hålls inom ramen för Uppsala kommuns LOVA-projekt om...

16-17 maj, ny utbildning om små dricksvattenanläggningar

Välkommen att boka dig till VA-guidens utbildning Från eget vatten till kran: juridik, vattenkvalitet och klimatförändringar om små dricksvattenanläggningar. Under utbildningen, som är uppdelad...

20 april, Juridiken kring strategiska miljöbedömningar för vattentjänstplaner, webbinarium

Välkommen att boka dig till VA-guidens webbinarium om juridiken kring strategiska miljöbedömningar i samband med kommunala vattentjänstplaner. Johanna Lindqvist, miljörättsadvokat från Advokatfirman Lindahl kommer...

18 april, Dimensionering och utformning av dagvattendammar – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till en digital utbildning om hur man på bästa sätt dimensionerar och utformar dagvattendammar för rening, biologisk mångfald och effektiv skötsel....

26-27 april, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

4 maj, Markavvattningsföretag i planprocessen – webbutbildning

VA-guiden anordnar under våren en utbildning om hur markavvattningsföretag ska hanteras i planprocessen. Lär dig mer om bland annat lagstiftning, dimensionering och skötselansvar när...

15-16 mars 2023, Vatten Avlopp Kretslopp, konferens i Helsingborg

Välkommen till den årliga mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp, en nationell konferens arrangerad av VA-guiden. Anmälan till Vatten Avlopp Kretslopp 2023 är öppen och vi...

Senaste artiklarna