Start VA-guiden utbildning

VA-guiden utbildning

8-9 december, Dagvatten med tillsynsinriktning – Webbutbildning

VA-guiden erbjuder under hösten 2020 en tvådagars webbutbildning om dagvatten med tillsynsinriktning. Under kursen går vi igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL...

1-2 december, Juridik och teknik för små avlopp – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till två utbildningsdagar på webben med tre experter från VA-guidens Fråga experten. Föredrag varvas med diskussionspass utifrån deltagarnas behov. Vi hoppades på...

19/11, webbinarium – att ställa krav på små avlopp med tillstånd enligt miljöbalken

Örebro har under sin tillsyn börjat hantera anläggningar från tidigt 2000-tal. En fråga som de funderat en hel del kring är då tillsynen leder...

12/11, webbinarium – Så arbetar Kungsbacka med prövning av små avlopp

Kungsbacka har lång historik av att initiera och driva utvecklingsprojekt som rör handläggningen av små avlopp. Den 12 november berättar Erik Mattsson och Andrea...

5/11, webbinarium om bergkross och små avlopp

Avloppsguidens användarförening bjuder in dig som medlem i VA-guiden små avlopp till ett webbinarium om bergkross som ersättningsmaterial i markbaserade avloppsanläggningar. Vad är...

Senaste artiklarna