Start Taggar HaV

Tagg: HaV

EU-kampanj för att förändra hur vatten hanteras, används och värderas

Europeiska kommissionen genomför i pågående stund en kampanj som ska uppmuntra till en ny syn på vatten. Klimatförändringar och mänsklig aktivitet påverkar Europas vattenförekomster...

Miljoner till Länsstyrelsernas arbete med utökat skydd av havs- och vattenmiljöer

Som en del av regeringens treåriga satsning på akvatiskt områdesskydd får Sveriges länsstyrelser dela på 49 miljoner kronor till arbetet med att skydda miljöer...
Foton på Åsa Gunnarsson från Havs- och vattenmyndigheten samt David Eveborn från SGU. I Bakgrunden röda hus på en klippig slutting, tallar och blå himmel.

Skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar – SGU och HaV på VAK 2024

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) uppdaterar vägledningen för prövning när det gäller skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar. SGU har utrett frågor som anknyter till horisontellt skyddsavstånd för...

Filmer från Kalmar län ska inspirera till vattenbesparande åtgärder

Bli inspirerad hur ni kan jobba med vattenbesparande åtgärder i er verksamhet. Alltifrån att visualisera vattenförbrukning genom att visa mätdata till åtgärder som att...
Gruppbild av användarföreningens styrelse, Bodil Aronsson Forsberg vid HaV samt Mathias och Björn från VA-guiden. Under gruppbilden logotypen för Avloppsguidens användarförening och logotypen för Havs- och vattenmyndigheten.

Samtal om registrering och riskklassning när användarföreningen träffade HaV

HaV berättade om aktuella frågor som rör små avlopp när Avloppsguidens användarförening var på besök. Styrelsen frågade om HaV:s förväntningar på kommunens register och...

Havs- och vattenmyndigheten ger sin syn på det nya tillsynsvägledningsansvaret för § 6 LAV

lavHavs- och vattenmyndigheten får en ny roll som tillsynsvägledande myndighet för § 6 LAV-frågorna gentemot länsstyrelserna. Ett uppdrag som både betyder omstrukturering av resurser...

Handbok för åtgärder mot internbelastning

I många svenska sjöar och kustvatten med redan höga halter av näringsämnen kan internbelastning av fosfor ytterligare bidra till problem med övergödning. En ny...

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsynsvägleda länsstyrelser om § 6 LAV

Regeringen har beslutat att Havs- och vattenmyndigheten är den myndighet som ska ge tillsynsvägledning till länsstyrelsen i frågor om tillämpningen av 6 § lagen...

Webbinarier om tillsyn av små avlopp med HaV

Havs- och vattenmyndigheten ger webbinarier om tillsyn på fem teman vid tio tillfällen. Webbinarierna vänder sig till dig som arbetar med tillsynsfrågor om små...

Seminarium om utsläppskontroll den 15 november, digitalt eller på plats i Uppsala

Vi välkomnar alla med intresse och kunskap om markbaserade anläggningar för spillvattenrening till att delta i ett seminarium om utsläppskontroll den 15 november. Tisdag 15...

Senaste artiklarna