EU-kampanj för att förändra hur vatten hanteras, används och värderas

Foto: kampanjmaterial #WaterWiseEU
Europeiska kommissionen genomför i pågående stund en kampanj som ska uppmuntra till en ny syn på vatten. Klimatförändringar och mänsklig aktivitet påverkar Europas vattenförekomster på flera negativa sätt. Genom att öka engagemanget och medvetenheten för frågorna kan vattenresuserna i EU användas mer hållbart och effektivt.   

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.