Start Taggar Vattenvård

Tagg: Vattenvård

EU-kampanj för att förändra hur vatten hanteras, används och värderas

Europeiska kommissionen genomför i pågående stund en kampanj som ska uppmuntra till en ny syn på vatten. Klimatförändringar och mänsklig aktivitet påverkar Europas vattenförekomster...

Uppföljning av arbetet med fria vandringsvägar i Mälar- och Hjälmarmynnande vattendrag

Arbetet med att åtgärda vandringshinder i Mälarens avrinningsområde går framåt. Det menar Linda Svensson, miljökonsult vid Norconsult, som genomfört en uppföljande kartläggning av vandringshinder...

VA-podden #33 – Juha Salonsaari om Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund

Juha Salonsaari är vattenvårdskonsulent vid Ljusnan-Voxnas vattenvårdsförbund. I avsnitt 33 av VA-guidens podcast ger han en inblick i vattenvårdsförbundets verksamhet men berättar också om...

Rivning av vandringshinder i Rönne å ska ge fri väg för fisk och jämna ut flöden vid skyfall

Rönne å är ett av Skånes längsta vattendrag. Nu planeras för rivning av tre vattenkraftverk längs med åns sträckning så att omkring nio mil...

Senaste artiklarna