Rivning av vandringshinder i Rönne å ska ge fri väg för fisk och jämna ut flöden vid skyfall

Rönne å är en av Skånes största åar. Nu planeras för rivning av tre vattenkraftverk längs med åns sträckning så att sammanlagt totalt omkring 9 mil vattendrag ska bli tillgängligt för vandrande fiskar, samtidigt som att det ska bidra till ett jämnare flöde vid händelse av skyfall. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.