Start Taggar Restaurering

Tagg: Restaurering

Närmare 400 miljoner kronor i stöd till Europas största vattenrestaureringsprojekt – i Sverige

Pengarna som till stor del kommer från EU ska användas till mer än 500 åtgärder i 20 vattendrag i nio län i södra Sverige....

Sökes: strömsträcka eller våtmark som läroplats för naturbaserade lösningar

Biosfärområde Nedre Dalälven har blivit beviljade medel från ett nytt internationellt projekt som syftar till att öka kunskapen om naturbaserade lösningar runtom Östersjön. Nu...

Rivning av vandringshinder i Rönne å ska ge fri väg för fisk och jämna ut flöden vid skyfall

Rönne å är ett av Skånes längsta vattendrag. Nu planeras för rivning av tre vattenkraftverk längs med åns sträckning så att omkring nio mil...

Senaste artiklarna