Sökes: strömsträcka eller våtmark som läroplats för naturbaserade lösningar

Pågående restaurering vid Sevedskvarn, söder om Gysinge. Foto: Magnus Pamp.

Biosfärområde Nedre Dalälven har blivit beviljade medel från ett nytt internationellt projekt som syftar till att öka kunskapen om naturbaserade lösningar runtom Östersjön. Nu söker man efter lämpliga våtmarker eller strömsträckor som kan omvandlas till läroplatser.

Biosfärsområde Älvlandskapet Nedre Dalälven, är ett geografiskt område som omfattar en sträcka på 17 mil längs nedre Dalälven från Säter till mynningen i Älvkarleby. Kommunerna Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och Älvkarleby, samt socknarna Österfärnebo och Hedesunda i Sandvikens kommun respektive Gävle kommun ingår i biosfärområdet.

Elias Regelin, biosfärskoordinator. Foto: Magnus Pamp.

Naturbaserade lösningar som del av land- och havsförvaltning

Sedan slutet av 2023 ingår biosfärområdet i ett nytt Interreg-projekt med andra biosfärsområden runt om Östersjön, ”Supported by nature”. Målet är att projektet ska leda till att naturbaserade lösningar blir en naturlig del i land- och havsförvaltning. Minst 17 så kallade läroplatser ska utvecklas runt Östersjön med särskilt fokus på multifunktionella våtmarker, kustvattenhabitat och restaurering av vattendrag.

– Projektet ska pågå under tre år, och syftar till att öka kunskapen om naturbaserade lösningar. Ett av våra mål inom biosfärsområde Nedre Dalälven är att skapa läroplatser för restaurering av våtmarker och strömmande vattendrag, säger Elias Regelin, biosfärkoordinator för biosfärsområdet.

Just nu pågår därför ett arbete med att hitta en våtmark inom biosfärsområdet att restaurera och sedan omvandla till en läroplats.

– Även en redan restaurerad eller anlagd våtmark kan vara av intresse. Då kan en större del av projektpengarna användas till exempelvis spänger, informationstavlor och försöksstationer. När det gäller strömsträckor är det framför allt mindre vattendrag vi letar efter, där manuell restaurering är möjlig, berättar Elias Regelin.

Val av plats sker i samråd med olika intressenter

Tanken är alltså att strömsträckan eller våtmarken kan bli en plats dit både särskilt intresserade och allmänheten kan lära sig mer om till exempel hur en restaurering går till och om vilka ekosystemtjänster som en våtmark bidrar med. Enligt Elias Regelin kommer den slutgiltiga platsen att sedan beslutas i samråd mellan flera aktörer.

– Val av läroplats och utformning kommer att ske i samråd med olika intressenter, så som skolor, myndigheter och markägare.

Har du tips på en tänkbar lämplig strömsträcka eller våtmark till projektet?

Våtmarken eller strömsträckan ska ligga inom Biosfärområde Nedre Dalälven, se karta nedan (klicka för att förstora bilden).

 

Elias Regelin

Biosfärkoordinator

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven

Tel: 076-137 87 01

Mejl: elias@nedredalälven.se