Start Taggar Skyfall

Tagg: Skyfall

Vägar till hållbara vattentjänster – nu är lagändringarna beslutade i riksdagen

Beslutet som riksdagen fattade var i linje med civilutskottets betänkande som lämnades förra veckan. Ja till flexiblare behovsbedömningar och vattentjänstplan, nej till bemyndigande om...

Goda råd till fastighetsägaren för att förebygga översvämning

Sörmland Vatten har tagit fram en kortfattad broschyr till fastighetsägare om de vanligaste orsakerna till översvämningar. Broschyren innehåller även tips på åtgärder som kan...

Ny skyfallskarta för Göteborgs invånare

En ny karta visar effekterna av ett 100-årsregn i Göteborg. Målgruppen är allmänheten i Göteborg, särskilt de som äger en egen fastighet. Kretslopp och Vatten,...

VA-podden #21 – Mattias Salomonsson om skyfallsplanering

I det senaste avsnittet av VA-guidens podcast intervjuas Mattias Salomonsson, dagvatten- och skyfallsexpert vid konsultföretaget Sweco, bland annat om vad han ser som viktiga...

Vägar till hållbara vattentjänster – Lagrådsremissen är här

Flexiblare behovsbedömningar av allmänna vattentjänster, krav på kommunala vattentjänstplaner som också inkluderar skyfallsbedömningar och kontroll av små avloppsanläggningar är alla förslag som presenteras i...

Ny överenskommelse ska ge tydligare ansvarsfördelning vid skyfallsplanering

I Göteborg har sju förvaltningar kommit överens om hur arbetet med skyfall ska organiseras. Jesper Persson, skyfallsspecialist vid Kretslopp och Vatten i Göteborg, berättar...

Hur detaljplanelägger vi för diken som ska hantera skyfall?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, resonerar kring en fråga om ett avskärande dike är en lämplig lösning för att hantera skyfall från ett planområde med...

Skyfall är det största klimathotet hos norska kommuner

Fler skyfall är den klimateffekt som kommer att påverka norska kommuner mest i framtiden. Det är i alla fall vad kommunerna själva svarar i...

Nya vädervarningar från SMHI

SMHI har infört en ny klassificering av vädervarningar. Det gamla systemet med klass 1-, klass 2- och klass 3-varningar ersätts med gul varning, orange...

Ny skyfallstunnel ska byggas i Köpenhamn

En ny lång skyfallstunnel ska göra delar av Köpenhamns centrala delar mer robust mot skyfall. Tunneln kommer att vara 1,3 kilometer lång och ska...

Senaste artiklarna