Start Taggar Skyfall

Tagg: Skyfall

Lagändringar för allmänna vattentjänster – många frågor, några missförstånd och ett medskick

I augusti i år genomförde VA-guiden tillsammans med Marie Albinsson på Ecoloop och Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl ett webbinarium om de lagändringar kring...

Slutsatser från länsstyrelsens utredning av skyfallet i Gävleborg

I en ny rapport om skyfallet i Gävleborg 2021 slår länsstyrelsen fast att händelsen orsakade stora materiella skador med höga kostnader som följd, men...

Så mycket kostade skyfallet i Gävle 2021

Gävle kommun har sammanställt de ekonomiska konsekvenserna av skyfallet i augusti 2021. Det handlar hittills om mer än 335 miljoner kronor i kostnader...

Vägar till hållbara vattentjänster – nu är lagändringarna beslutade i riksdagen

Beslutet som riksdagen fattade var i linje med civilutskottets betänkande som lämnades förra veckan. Ja till flexiblare behovsbedömningar och vattentjänstplan, nej till bemyndigande om...

Goda råd till fastighetsägaren för att förebygga översvämning

Sörmland Vatten har tagit fram en kortfattad broschyr till fastighetsägare om de vanligaste orsakerna till översvämningar. Broschyren innehåller även tips på åtgärder som kan...

Ny skyfallskarta för Göteborgs invånare

En ny karta visar effekterna av ett 100-årsregn i Göteborg. Målgruppen är allmänheten i Göteborg, särskilt de som äger en egen fastighet. Kretslopp och Vatten,...

VA-podden #21 – Mattias Salomonsson om skyfallsplanering

I det senaste avsnittet av VA-guidens podcast intervjuas Mattias Salomonsson, dagvatten- och skyfallsexpert vid konsultföretaget Sweco, bland annat om vad han ser som viktiga...

Vägar till hållbara vattentjänster – Lagrådsremissen är här

Flexiblare behovsbedömningar av allmänna vattentjänster, krav på kommunala vattentjänstplaner som också inkluderar skyfallsbedömningar och kontroll av små avloppsanläggningar är alla förslag som presenteras i...

Ny överenskommelse ska ge tydligare ansvarsfördelning vid skyfallsplanering

I Göteborg har sju förvaltningar kommit överens om hur arbetet med skyfall ska organiseras. Jesper Persson, skyfallsspecialist vid Kretslopp och Vatten i Göteborg, berättar...

Hur detaljplanelägger vi för diken som ska hantera skyfall?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, resonerar kring en fråga om ett avskärande dike är en lämplig lösning för att hantera skyfall från ett planområde med...

Senaste artiklarna