Start Taggar Skyfall

Tagg: Skyfall

SVU-projekt ska undersöka samverkansformer för dagvatten och skyfall

Ett nytt SVU-projekt ska undersöka olika samverkansformer för gemensamma dagvatten- och skyfallsåtgärder. Utgångspunkten är fallstudier i fyra kommuner, med fokus på olika överenskommelser eller...

Fler områden i Sverige med betydande risk för översvämningar enligt MSB:s översyn

Tjugosex områden i Sverige har betydande risk för översvämning. Det visar den senaste översynen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Områden som tillkommit är...

VA-huvudmannens ansvar att avleda skyfallsflöden från instängd detaljplan?

Vilket ansvar har VA-huvudmannen att avleda skyfallsflöden från en instängd detaljplan som bara kan avvattnas via det allmänna ledningsnätet? Vilka flödeskrav på avtappningen från...

Notan stiger efter skyfallet i Gävle

Gästrike Vatten justerar upp prognosen för kostnaderna efter skyfallet i Gävle 2021 – från 250 till 400 miljoner kronor. Anledningen är fler och högre...

Värmdövägen i Nacka blir skyfallsled för att skydda befintlig bebyggelse

Med hjälp av 65 miljoner kronor i stadsbidrag från MSB ska Värmdövägen i Nacka omvandlas till en skyfallsled för att skydda befintlig bebyggelse från...

Hur bör ett avskärande dike i den nya detaljplanen utformas och dimensioneras?

Hur bör man tänka kring utformning och dimensionering av ett avskärande dike som ska skydda en detaljplan från uppströms områdes inrinnande vatten? Jonas Andersson,...

Före, under och efter skyfallet på VAK i Sundsvall

Skyfallshantering är ett av flera teman under VA-guidens konferens Vatten Avlopp Kretslopp den 13–14 mars i Sundsvall. En av föreläsarna är Marie Larsson, skyfallsexpert...

SR:s Kaliber belyser skyfalls- och översvämningsproblematiken i Sverige

Har varningarna om skyfall och översvämningar i Sverige tagits på allvar? Det ämnet har nyligen diskuterats i Sveriges Radios program Kaliber. I avsnittet deltog...
Översvämning, kala träd

Mycket bräddat avloppsvatten med stormen Hans

För VA-organisationen Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) blev konsekvenserna stora när stormen Hans drog in. Upp emot 175 miljoner liter avloppsvatten bräddades i...

Nytt forskningsprojekt ska undersöka hållbara åtgärder mot extremregn

Ett nytt forskningsprojekt under ledning av Center of International Climate Research ska undersöka åtgärder som på ett klimatmässigt- och ekonomiskt hållbart sätt ökar bostäders...

Senaste artiklarna