Frågor och svar från webbinarium om juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer

Den 29 maj anordnade VA-guiden ett webbinarium om juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer i samarbete med Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik. Under webbinariet ställde deltagarna ett antal frågor som Jonas nu har besvarat skriftligen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.