Start Taggar Skyfall

Tagg: Skyfall

Behöver du tips på vad en skyfallsplan ska innehålla?

Utredningen om hållbara vattentjänster presenterades i slutet av maj och innehöll ett förslag om att alla kommuner bör upprätta en skyfallsplan. Går du i...

Redaktören rekommenderar #3 – Har skyfallen blivit kraftiga och mer vanligt förekommande de senaste 20 åren?

I tredje delen av serien Redaktören rekommenderar hittar vi en rapport av SMHI som beskriver nationell skyfallstatistik de senaste 20 åren, klimateffekter på skyfall...

Skyfall orsakar översvämningar och elavbrott i Skåne

Ett antal orter i nordöstra Skåne har under kort tid fått mycket stora mängder nederbörd, något som har orsakat både översvämningar och elavbrott.  Det är...

VA-taxa tillräckligt verktyg för att finansiera skyfallsåtgärder

Det är en av slutsatserna från utredningen av hållbara vattentjänster som blev offentlig den 28 maj och som nu ska ut på remiss. Här...

Gröna dagvattenlösningar uppmärksammas

I ett inslag av SVT Nyheter uppmärksammas fördelarna med att använda gröna lösningar för att förhindra översvämning i städerna. Medvetenheten hos kommuner har ökat vad...

Torrdammar ska förhindra översvämningar i Karlskoga

I tre år har villaägare i delar av Karlskoga fått sina källare översvämmade vid skyfall till följd av ett överbelastat kombinerat ledningssystem. Nu ska...

Sundsvall förbereder sig för vårfloden

Många platser i Västernorrland fick rekordmycket snö under vintern. En kommun som fått extra mycket snö är Sundsvall. VA-guiden har pratat med Tomas Larsson,...

Ny tillsynsvägledning för att bedöma översvämningsrisker

Boverket har tagit fram en ny tillsynsvägsledning avseende översvämningsrisker med syftet att ge stöd åt länsstyrelserna vid granskning av detaljplaner. Tanken är att vägledningen ska...

Har skyfallen blivit kraftigare och mer vanligt förekommande de senaste 20 åren?

Det är en av de frågor som besvaras i en rapport av SMHI som har tagits fram på uppdrag av regeringen med syftet att...

Skyfallskartering i GIS, LSt Jönköping 2015

Manualens huvudsakliga syfte är att vägleda hur man kan kartlägga lågpunkter och rinnvägar kopplade till extrema skyfall i GIS. Vid sådana skyfall har vi...

Senaste artiklarna