Notan stiger efter skyfallet i Gävle

Gavleån i Gävle.

Gästrike Vatten justerar upp prognosen för kostnaderna efter skyfallet i Gävle 2021 – från 250 till 400 miljoner kronor. Anledningen är fler och högre ekonomiska krav från försäkringsbolagen.

400 miljoner kronor är Gästrike Vattens nya schablonbedömning av kostnaderna för skadorna som följde av skyfallet 2021. Det skriver den kommunala VA-huvudmannen i ett pressmeddelande (6/2).

Den tidigare kostnadsbedömningen från 2021 landade på 250 miljoner kronor och baserades på tidigare erfarenheter av skyfall och översvämningar från framför allt Uppsala och Malmö. I bedömningen tog man bland annat hänsyn till antalet skadeärenden, snittkostnad per skadeärende, ansvarsbedömning och ledningsnätets funktion vid tillfället för skyfallet.

Den uppjusterade prognosen beror på att försäkringsbolagen kräver mer pengar för översvämningsskador som de ersatt, skador som de istället anser att Gästrike Vatten är ansvarig för till följd av brister i VA-systemet. Så sent som i augusti 2023 bedömde branschorganisationen Svensk Försäkring att försäkringsbolagen i slutändan kommer att kräva Gästrike Vatten på sammanlagt 1,2 miljarder kronor i ersättning.

Förhandlingar pågår just nu mellan Gästrike Vatten och försäkringsbolagen om vad den slutgiltiga notan efter skyfallet 2021 kommer att landa på.

Läs pressmeddelandet från Gästrike Vatten