SVT:s Agenda belyser kostnadsfrågan efter översvämningarna i Gävle 2021

Vem ska betala för översvämningar likt de som ägde rum i Gävle 2021? Det var ett av ämnena som diskuterades i SVT:s program Agenda, 10 september. Deltog i programmet gjorde bland andra Staffan Moberg, klimatexpert vid branschorganisationen Svensk Försäkring och Anders Henriksson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

SVT:s direktsända program Agenda fördjupar och förklarar olika aktuella händelser i Sverige och världen. I programmet den 10 september utgjorde översvämningarna i Gävle 2021, och vem som ska betala för skadorna, ett av diskussionsämnena.

Bakgrunden är att försäkringsbolagen, som betalat ut närmare 1,9 miljarder kronor i skadestånd till översvämningsdrabbade fastighetsägare, kräver att Gävle kommun ska stå för huvuddelen av notan, närmare bestämt 1,2 miljarder kronor. Detta till följd av att man inte anser att kommunen gjort tillräckligt för att anpassa sina VA-system till ett förändrat klimat.

Gävle kommun å sin sida menar att deras juridiska ansvar sträcker sig till att hantera ett så kallat normalregn och att skyfallet som ägde rum i augusti 2021, var långt ifrån vad som kan klassas som ett sådant normalregn. Kommunens egna beräkningar visar istället att deras andel av skadekostnaderna hamnar på omkring 250 miljoner kronor.

Mer statliga pengar och ändrad lagstiftning

I Agenda får tittaren ta del av ett reportage där ett antal fastighetsägare i Gävle ger sina upplevelser av översvämningarna till följd av skyfallet 2021. I inslaget intervjuas även Lena Blad, VA-chef för den kommunala VA-huvudmannen, Gästrike Vatten och kommunstyrelsens ordförande i Gävle, Åsa Wiklund (S).

Efter inslaget med fastighetsägarna följer en diskussion i SVT:s studio, där Staffan Moberg, klimatexpert på försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring och Anders Henriksson (S), ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, ger sina perspektiv på vem som bör betala för översvämningarna. Sammanfattningsvis lyfts både behov av mer statliga pengar till klimatanpassning och ändrad lagstiftning.

Du hittar hela avsnittet av Agenda på SVT Play. Inslaget om vem som ska betala för översvämningarna börjar 29.50 in i programmet.