Vetenskapsradion om att Tokyos enorma skyfallstunnlar inte längre räcker till

En skyfallstunnel i Tokyo.
Det pågår ett skifte i japansk syn på hur översvämningar ska hanteras. I Tokyo räcker inte längre tekniska lösningar som skyfallstunnlar och vallar för att skydda staden från skyfall. I stället har man börjat tillåta att mindre tätbefolkade delar av staden översvämmas. I SR:s Vetenskapsradion får lyssnaren följa med ner i en av Tokyos enorma skyfallstunnlar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.