Försäkringsbolagen vill att Gävle kommun betalar 1,2 miljarder efter skyfallet 2021

Två personer vadar i vatten på en gata. En bil kör bredvid.
Kraftigt skyfall drabbade Gävle och andra kommuner i augusti 2021 med översvämningar och skador på egendom som följd. Nu riktar svenska försäkringsbolag återkrav på ersättning från Gävle kommun med hänvisning till brister i VA-systemet. Branschorganisationen Svensk Försäkring bedömer att försäkringsbolagen kommer kräva kommunen på sammanlagt 1,2 miljarder kronor.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.