Start Taggar Svensk Försäkring

Tagg: Svensk Försäkring

Kraftig prisökning på hemförsäkringar i Kalifornien – snart en verklighet även i Sverige?

Fastighetsägare i Kalifornien får, på grund mer frekventa naturkatastrofer, allt svårare att teckna hemförsäkringar till rimliga priser. Innebär de senaste årens problem med skyfall...
Två personer vadar i vatten på en gata. En bil kör bredvid.

Försäkringsbolagen vill att Gävle kommun betalar 1,2 miljarder efter skyfallet 2021

Kraftigt skyfall drabbade Gävle och andra kommuner i augusti 2021 med översvämningar och skador på egendom som följd. Nu riktar svenska försäkringsbolag återkrav på...

Fem behov för kommunernas klimatanpassning

Alla kommuner måste fatta beslut om att avsätta tid och resurser för ett systematiskt klimatanpassningsarbete. Det skriver Hanna Matschke Ekholm, IVL Svenska Miljöinstitutet och...

Senaste artiklarna