Kraftig prisökning på hemförsäkringar i Kalifornien – snart en verklighet även i Sverige?

Staffan Moberg, jurist och expert på klimatanpassning vid Svensk Försäkring.
Fastighetsägare i Kalifornien får, på grund mer frekventa naturkatastrofer, allt svårare att teckna hemförsäkringar till rimliga priser. Innebär de senaste årens problem med skyfall och översvämningar att en liknande situation skulle kunna uppstå i Sverige? VA-guiden har frågat Staffan Moberg, jurist och expert på klimatanpassning på Svensk Försäkring.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.