Enkel och gratis beräkningsmodell visar effekten på avrinning då skog ersätts med byggnader

En ny studie vid Högskolan i Gävle och Chalmers tekniska universitet ger ökad förståelse om vilken effekt exploatering av skogs- och grönområden har på avrinningen i urbana miljöer. Studien visar enligt forskarna också att en enkel och kostnadsfri beräkningsmodell på ett bra sätt kan illustrera de avrinningsmässiga effekterna.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.