Icke-försämringskrav för skyfall i detaljplaner?

En utgångspunkt i detaljplaner är att dagvattenavrinningen inte får leda till någon försämring av miljökvalitetsnormer i recipienten. Finns det något juridiskt stöd för att ställa liknande krav på icke-försämring vad gäller skyfall? VA-guidens expert Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.