Start Taggar EU

Tagg: EU

Livsmedelsverket ska bedöma vattenläckagenivåer och potentialen för minskat läckage

Regeringen ger genom Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ett uppdrag till Livsmedelsverket att göra en bedömning av vattenläckagenivåerna i Sverige och potentialen för minskat vattenläckage i enlighet...

Undantag i nya avloppsdirektivet har förhandlats fram

Sverige och Finland har förhandlat fram möjliga undantag med anpassningar till de nordiska förhållandena i nya avloppsdirektivet. Dels möjligheten för undantag från icke-försämringskravet i...

EU-kampanj för att förändra hur vatten hanteras, används och värderas

Europeiska kommissionen genomför i pågående stund en kampanj som ska uppmuntra till en ny syn på vatten. Klimatförändringar och mänsklig aktivitet påverkar Europas vattenförekomster...

Nya EU-regler för material i kontakt med dricksvatten

Nya EU-regler om material och produkter i kontakt med dricksvatten börjar gälla i maj. Berörda aktörer har dock till 31 december att anpassa sig...

Ny förordning om återanvändning av vatten i jordbruket

Regeringen har beslutat om nya bestämmelser för återanvändning av vatten inom jordbruket. Det handlar om genomförandet av en EU-förordning om minimikrav för återanvändning av...

Den preliminära överenskommelsen för nya avloppsdirektivet finns tillgänglig

Den preliminära överenskommelsen med förslaget för det nya avloppsdirektivet om avloppsvatten från tätbebyggelse finns nu att ta del av på engelska. Förslaget för det...

Överenskommelse om avloppsdirektivet – beslut närmar sig

Beslut om avloppsdirektivet närmar sig. En preliminär överenskommelse mellan ministerrådet och parlamentet har slutits med justerade skrivningar till direktivet. Mer krav på avloppsvattenrening för...

Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv – lagrådsremissen är lämnad

Lagrådsremissen om genomförandet av EU:s nya dricksvattendirektiv är nu lämnad till Lagrådet. Lagändringarna skulle redan ha varit implementerade i svensk lag men nu föreslås...

Beslut i EU om att förbjuda gummigranulat på konstgräsplaner

En majoritet av EU:s expertkommitté för kemiska produkter har röstat ja till att förbjuda gummigranulat på konstgräsplaner från och med år 2030. Frågan är...

SKR vill inte att de små avloppen ska omfattas av EU:s avloppsdirektiv

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Svenskt Vatten har yttrat sig över förslaget till nytt avloppdirektiv från EU och kritiserar flera av förslagen som...

Senaste artiklarna