Ny förordning om återanvändning av vatten i jordbruket

Regeringen har beslutat om nya bestämmelser för återanvändning av vatten inom jordbruket. Det handlar om genomförandet av en EU-förordning om minimikrav för återanvändning av vatten för bevattning inom jordbruket. Förordningen träder i kraft den 2 juni 2024.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.