Start Taggar Jordbruk

Tagg: Jordbruk

Breda skyddszoner effektiv åtgärd för att minska utsläpp av bekämpningsmedel i vattendrag

En tysk studie av 115 mindre vattendrag visar att breda skyddzoner är det mest effektiva sättet att minska tillförseln av kemiska bekämpningsmedel från åkermark...

Tips och råd om dagvatten och åkermark

Länsstyrelsen Östergötland ger i en ny skrift tips och råd till jordbrukare för att undvika problem med dränering av åkermark, ökat behov av dikesunderhåll...

Senaste artiklarna