Breda skyddszoner effektiv åtgärd för att minska utsläpp av bekämpningsmedel i vattendrag

En tysk studie av 115 mindre vattendrag visar att en bredare skyddzoner är det mest effektiva sättet att minska tillförseln av kemiska bekämpningsmedel från åkermark till den akvatiska miljön.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Utan att ha läst hela rapporten funderar jag här på om det inte snarare handlar om ett ökat skyddsavstånd i samband med bekämpning. Dvs minskad risk för vindavdrift och luftburen direktpåverkan.