Miljoner till Länsstyrelsernas arbete med utökat skydd av havs- och vattenmiljöer

Som en del av regeringens treåriga satsning på akvatiskt områdesskydd får Sveriges länsstyrelser dela på 49 miljoner kronor till arbetet med att skydda miljöer i söt- och saltvatten, med särskilt fokus på Östersjön.

Med hjälp av pengarna ska länsstyrelserna identifiera fler skyddsvärda akvatiska miljöer och hjälpa hotade arter. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) är ansvarig för fördelningen av pengarna.

– Vi har unika och värdefulla havs- och vattenmiljöer i Sverige och de ska bevaras för framtida generationer. Mycket pekar på att skyddade områden klarar klimatförändringar bättre, säger Susanna Lindeman, utredare vid HaV i ett pressmeddelande.

I länen kring Östersjön ska bidraget framför allt användas till att inrätta nya skyddade områden enligt de regionala planerna för marint områdesskydd. Pengarna i västerhavslänen ska i stället primärt användas till att effektivisera förvaltningen av redan skyddade områden.

Länsstyrelsernas arbete i sötvatten ska fokusera på vattendrag som mynnar ut i Östersjön. Ett annat viktigt fokusområde är att genomföra den nationella strategin för skydd av sjöar och vattendrag med höga natur- och kulturvärden.

Till pressmeddelandet hos Havs- och vattenmyndigheten