Start Taggar Markbaserade anläggningar

Tagg: Markbaserade anläggningar

infiltrationsanläggning med tre luftningsrör på grön gräsmatta framför grått hus

Är det bra att leda renat avloppsvatten till en infiltration?

Är en infiltration som används för ett hushåll lämplig att ta emot renat avloppsvatten från en annan anläggning? VA-guidens Mathias Hultberg svarar att det...

Reduktion av läkemedelsrester och smittämnen i kommunala markbäddar – ny rapport

I ett SVU-projekt har man undersökt reduktion av läkemedelsrester och smittoämnen för två kommunala avloppsreningsanläggningar. Reningsanläggningen med markbädden hade relativt hög reduktion av virus...

28 mars, webbinarium om mikroföroreningar från infiltrationsanläggning

Kompetensnätverket Dag&Nät vid Luleå tekniska universitet erbjuder webbinarium under våren 2023. Den 28 mars kl 10 handlar det om spridning av mikroföroreningar från en...

Seminarium om utsläppskontroll den 15 november, digitalt eller på plats i Uppsala

Vi välkomnar alla med intresse och kunskap om markbaserade anläggningar för spillvattenrening till att delta i ett seminarium om utsläppskontroll den 15 november. Tisdag 15...

Senaste artiklarna