Är det bra att leda renat avloppsvatten till en infiltration?

infiltrationsanläggning med tre luftningsrör på grön gräsmatta framför grått hus
Är en infiltration som används för ett hushåll lämplig att ta emot renat avloppsvatten från en annan anläggning? VA-guidens Mathias Hultberg svarar att det inte är någon bra lösning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.