Reviderat förslag till kommunala föreskrifter om användandet av den allmänna VA-anläggningen

Ett tangentbord där Enter-knappen bytts ut mot ett paragraf-tecken.
Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt, omarbetat förslag på kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen (ABVA). Nu efterfrågas synpunkter på förslaget, som bland annat innehåller fem nya bestämmelser om användningen av den allmänna dagvattenanläggningen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.