Start Taggar LAV

Tagg: LAV

Räknas gemensamhetsanläggning för VA som annan anläggning enligt 4 § LAV?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågor om gemensamhetsanläggningar för VA. Är det exempelvis möjligt att använda § 4 lagen om allmänna vattentjänster...

Hur hantera fastighetsägare som inte vill ansluta sig till det kommunala dagvattennätet?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om det finns juridiska verktyg för kommunens VA-enhet att tillgå för att hantera ett antal fastighetsägare...

Kommunens ansvar vid översvämning av privat fastighet från närliggande skogsfastighet?

En privat fastighetsägare får vatten stående på tomten på grund av ytavrinning från en skogsfastighet som kommunen äger. Ursprunget av det ovidkommande vattnet är...

VA-strateg, en viktig roll i den mindre kommunen

Sara Frid är VA-strateg på Håbo kommun. Vilka är hennes huvudsakliga arbetsuppgifter och utmaningar som VA-strateg i en mindre kommun och hur arbetar kommunen...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har presenterats

Den 21 november presenterades betänkandet av utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Det innehåller bland annat förslag som ska underlätta kommunernas möjlighet att...

Sammanställning av enkätsvar från kommunernas arbete med vattentjänstplaner

Hur gör andra kommuner i arbetet med att ta fram sin vattentjänstplan? Hur långt har man kommit? Under oktober månad ställde VA-guiden fem snabba...

Finns beslut om verksamhetsområde för VA i detaljplanen?

I detaljplanen står det att fastigheterna ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA. Är det att betrakta som ett beslut om verksamhetsområde? Miljöjurist...

Trosa är bland de första kommunerna som har en beslutad vattentjänstplan

Nu börjar man så smått kunna se resultaten av kommunernas arbete med att ta fram vattentjänstplaner ute i VA-Sverige. Trosa kommun har precis antagit...

Avtal om gratis dricksvatten inte giltigt enligt LAV

Ett 20 år gammalt avtal om gratis dricksvatten är inte giltigt då det strider mot lagen om allmänna vattentjänster. Kommunen är därmed inte heller...

Frågor om samråd inför inrättande av verksamhetsområde

Hur ska samrådsfrågan hanteras för utredningsområden i vattentjänstplanen när utredningen visar på kommunalt ansvar för VA? Ska en §6-utredning genomföras innan man i detaljplanen...

Senaste artiklarna