Start Taggar LAV

Tagg: LAV

Åsikterna går isär om dagvattenförslagen i statlig utredning

Nyligen avslutades remisstiden för den statliga utredningen i vilken man har sett över hanteringen av vattenfrågor vid planläggning och byggande. Över hundra remissinstanser har...

6 november, Grundkurs i VA-juridik

Välkommen att boka dig till en grundkurs i VA-juridik med avstamp i lagen om allmänna vattentjänster. Föreläsare under heldagsutbildningen är VA-guidens uppskattade juridikexpert, advokat...

VA-huvudmannens ansvar för inläckande vatten i spillvattennätet till följd av höga vattennivåer?

Johanna Lindqvist, advokat vid Advokatfirman Lindahl, svarar på en fråga om VA-huvudmannens skyldighet att hantera inläckande vatten i spillvattennätet vid marköversvämning till följd av...

Ingår dagvatten i beslut om verksamhetsområde även om allmänna dagvattenledningar saknas?

Ett äldre beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp bedöms omfatta dagvatten. Gäller detta även om det inte finns några allmänna dagvattenledningar inom verksamhetsområdet?...

Vilket ansvar har VA-huvudmannen vid tillfälligt dämda dagvattenutlopp?

Hur ser VA-huvudmannens ansvar ut, när tillfälligt höga nivåer i hav eller vattendrag blockerar dagvattenutlopp så att det sker marköversvämning redan vid normala regn?...

Räknas gemensamhetsanläggning för VA som annan anläggning enligt 4 § LAV?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågor om gemensamhetsanläggningar för VA. Är det exempelvis möjligt att använda § 4 lagen om allmänna vattentjänster...

Hur hantera fastighetsägare som inte vill ansluta sig till det kommunala dagvattennätet?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om det finns juridiska verktyg för kommunens VA-enhet att tillgå för att hantera ett antal fastighetsägare...

Kommunens ansvar vid översvämning av privat fastighet från närliggande skogsfastighet?

En privat fastighetsägare får vatten stående på tomten på grund av ytavrinning från en skogsfastighet som kommunen äger. Ursprunget av det ovidkommande vattnet är...

VA-strateg, en viktig roll i den mindre kommunen

Sara Frid är VA-strateg på Håbo kommun. Vilka är hennes huvudsakliga arbetsuppgifter och utmaningar som VA-strateg i en mindre kommun och hur arbetar kommunen...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har presenterats

Den 21 november presenterades betänkandet av utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Det innehåller bland annat förslag som ska underlätta kommunernas möjlighet att...

Senaste artiklarna