Ingår dagvatten i beslut om verksamhetsområde även om allmänna dagvattenledningar saknas?

Ett äldre beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp bedöms omfatta dagvatten. Gäller detta även om det inte finns några allmänna dagvattenledningar inom verksamhetsområdet? Gilbert Nordenswan, VA-jurist vid Nordenswan Carlsson AB, svarar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.