Start Taggar Verksamhetsområde

Tagg: Verksamhetsområde

Rundgång för VA-frågor vid bebyggelse nära kommunalt verksamhetsområde

Vad säger juridiken vid ny bebyggelse i anslutning till kommunalt verksamhetsområde? I kommunen har det blivit en riktig moment 22 situation för hur kommunens...

Splittrat verksamhetsområde för dagvatten – OK enligt LAV?

Går det att utifrån bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster inrätta ett splittrat (behovsbaserat) verksamhetsområde för dagvatten, där vissa fastigheter ingår och andra inte?...

Allmän toalett vid badplats – bör platsen ingå i verksamhetsområdet?

Kommunen anser att det behövs en allmän toalett vid badplatsen som i dagsläget ligger utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vad gäller för en...

Vilka gator bör ingå i verksamhetsområde för dagvatten?

Vilka gator bör inkluderas i verksamhetsområde för dagvatten? Och hur ska man tänka när man har en uppdelning i "dagvatten gata" och "dagvatten fastighet"?...

Finns rättspraxis om små avlopp tillgodoser behovet enligt 24§ LAV bättre än kommunalt?

Johanna Lindqvist, Lindahls Advokatbyrå reder ut om det finns rättspraxis för prefabricerade avloppsanläggningar som tillgodoser behovet enligt 24§ LAV bättre än kommunalt avlopp? FRÅGA Vad finns...

Lokal avloppslösning med kommunen som huvudman i Tofsö fritidshusområde

I fritidshusområdet Tofsö i Trosa kommun byggs lokala avloppslösningar med kommunen som huvudman. Avloppsfrågan som har en lång historia startade med ett föreläggande från...

Skjuta på anslutning och avgift i VA-verksamhetsområde genom att inte meddela förbindelsepunkt?

Agnes Larfeldt på Agnes Advokatbyrå ger svar på frågor om om VA-huvudmannen kan vänta med att meddela förbindelsepunkt och därmed skjuta på anslutning och...

Torrtoalett inom kommunalt verksamhetsområde?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik reder ut frågor om att ha torrtoalett och eget omhändertagande av latrin inom verksamhetsområde för VA. FRÅGA Hur ska miljönämnden bedöma om...

Att förelägga eller inte förelägga om att ansluta sig till allmänt VA?

VA-guiden kommenterar och återger delar av tidigare svar som rör frågan om hur myndigheten bör hantera befintliga små avlopp utan allvarliga brister inom ett...

22 villor vill ha en förbindelsepunkt – vad kan VA-huvudmannen göra?

Miljörättsjuristen Agnes Larfeldt på Agnes Advokatbyrå svarar på vilka möjligheter VA-huvudmannen har att styra utformningen av den allmänna VA-anläggningen vid anslutning av flera villor...

Senaste artiklarna