Start Taggar Verksamhetsområde

Tagg: Verksamhetsområde

Skjuta på anslutning och avgift i VA-verksamhetsområde genom att inte meddela förbindelsepunkt?

Agnes Larfeldt på Agnes Advokatbyrå ger svar på frågor om om VA-huvudmannen kan vänta med att meddela förbindelsepunkt och därmed skjuta på anslutning och...

Torrtoalett inom kommunalt verksamhetsområde?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik reder ut frågor om att ha torrtoalett och eget omhändertagande av latrin inom verksamhetsområde för VA. FRÅGA Hur ska miljönämnden bedöma om...

Att förelägga eller inte förelägga om att ansluta sig till allmänt VA?

VA-guiden kommenterar och återger delar av tidigare svar som rör frågan om hur myndigheten bör hantera befintliga små avlopp utan allvarliga brister inom ett...

22 villor vill ha en förbindelsepunkt – vad kan VA-huvudmannen göra?

Miljörättsjuristen Agnes Larfeldt på Agnes Advokatbyrå svarar på vilka möjligheter VA-huvudmannen har att styra utformningen av den allmänna VA-anläggningen vid anslutning av flera villor...

Gemensamhetsanläggning inom verksamhetsområde för VA?

Johanna Lindqvist på Advokatfirman Lindahl och tillika VA-guidens expert i Fråga experten svarar på flera frågor om gemensamhetsanläggningar inom verksamhetsområde för VA. FRÅGA Jag företräder en...

Kommunen är skyldig att inrätta en allmän VA-anläggning i befintligt verksamhetsområde

Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) avslår i en ny dom Malmö stads överklagande av ett beslut från länsstyrelsen om att förelägga kommunen att tillgodose behovet...

Vem ansvarar för översvämningsproblem när en vägförening äger dagvattenledningarna?

En vägförening äger dagvattenledningarna i ett område med återkommande översvämningsproblem. Området omfattas av verksamhetsområde för allmänt dagvatten. Vem har ansvaret? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik,...

Verksamhetsområde för VA har stoppats i kommunen – Hur kan frågan drivas vidare?

Här får du svar från experten Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik på flera frågor om vad man kan göra från miljö och VA:s sida när...

Det grävs i Grästorp!

Det pågår en stor utbyggnad för vatten, avlopp och fiber på landsbygden i Grästorps kommun och de som bygger är den ekonomiska föreningen Fiber...
Grävmaskin

OK för privat utbyggnad av VA-nätet på Gotland

Efter beslut i tekniska nämnden finns nu möjlighet för fastighetsägare på Gotland att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen genom att själva bekosta utbyggnaden...

Senaste artiklarna