Start Taggar Verksamhetsområde

Tagg: Verksamhetsområde

Delar av projektgruppen som ansvarat för Munga-projektet

Mälarenergi Vatten – vinnaren av Avlopp & Kretsloppspriset 2019 fyller på med inspiration

Här delar Mälarenergi Vatten, vinnaren av 2019 års Avlopp & Kretsloppspris, med sig av sin reseberättelse till Stockholm under hösten 2023 på temat avlopp...

Ingår dagvatten i beslut om verksamhetsområde även om allmänna dagvattenledningar saknas?

Ett äldre beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp bedöms omfatta dagvatten. Gäller detta även om det inte finns några allmänna dagvattenledningar inom verksamhetsområdet?...

Finns det en definition av ”planmässigt samband”?

Jonas Christensen, miljöjurist från Ekolagen Miljöjuridik tittar på definitionen av begreppet planmässigt samband kopplat till bedömningen av behovet av allmänt VA. Vad säger till...

Avgiftsskyldighet för obemannad tankstation och foodtruck utan hjul?

Gilbert Nordenswan, från juristfirman Nordenswan Carlsson svarar på frågor om avgiftsskyldighet dels för en obemannad tankstation och dels för ett hämtmatsföretag vars byggnad kan...

Går det att sekretessbelägga information om verksamhetsområde för VA?

Kan kommunen sekretessbelägga uppgifter om verksamhetsområde för VA eller information i VA-plan med tanke på främmande makter och säkerhetsläget i världen? Johanna Lindqvist från...

Parallella beslut om detaljplan och verksamhetsområde för VA?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågor om det är juridiskt korrekt att besluta om detaljplan innan beslut fattas om verksamhetsområde för VA...

Vems är ansvaret att lösa dricksvattenfrågan tills kommunalt vatten är på plats?

VA-guidens juridikexpert Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågan om vilket ansvar kommunen har att ordna dricksvatten som ersättning för en riven brunn...

Hur hantera fastighetsägare som inte vill ansluta sig till det kommunala dagvattennätet?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om det finns juridiska verktyg för kommunens VA-enhet att tillgå för att hantera ett antal fastighetsägare...

Beräkna anläggningsavgift när en avtalsansluten gemensamhetsanläggning tas in i VO?

Vad avgör hur anläggningsavgiften ska beräknas när en avtalsansluten gemensamhetsanläggning med enkel sommarstandard ska införlivas i verksamhetsområdet för VA? Miljöjurist Paulina Rautio från Paneo...

Finns beslut om verksamhetsområde för VA i detaljplanen?

I detaljplanen står det att fastigheterna ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA. Är det att betrakta som ett beslut om verksamhetsområde? Miljöjurist...

Senaste artiklarna