Start Taggar Verksamhetsområde

Tagg: Verksamhetsområde

Nytt expertsvar om fastighetsägarens underskrift behövs vid meddelande av förbindelsepunktens läge?

Fråga: När vi kopplar upp en fastighet till det kommunala VA-nätet, och serviser inte finns än, skickar vi ett förslag till beställning (med pris och...

Kan vi förelägga fastighetsägare utanför kommunalt verksamhetsområde att ansluta sig?

Fråga: Vi har just nu flera ansökningar där fastigheterna ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde. Av olika anledningar vill fastighetsägarna ha små avlopp...

Ny rapport om va-taxa med dagvattenavgift

I höstas kom rapporten Regnpengen- VA-taxa med dagvattenavgifter som styr mot hållbara dagvattenhantering från Svenskt Vatten Utveckling. Nu finns rapporten öppen för alla. Rapporten innehåller...

Examensarbete om §6 LAV

Examensarbete från studenter på Högskolan Väst som tar upp upp avgränsning av verksamhetsområden. De fem kommunerna som tas upp och exemplifieras i studien är...

Brf vägrar betala avgift för dagvatten. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017.Fråga Denna fråga rör kommunens dagvattenledningar och dagvattensystemet hos en bostadsrättsförening.Bostadsrättsföreningen har fått ett åläggande att...

Ansluta till VO trots avlägsen förbindelsepunkt

Fråga: Jag har en fråga som gäller eventuell anslutning till allmänt VA för en fastighet som ligger inom kommunalt verksamhetsområde. Fastighetsägaren säger att eftersom allmänna...

Nytt expertsvar om §6 LAV och dagvatten

Dagvattenguiden har ett nytt expertsvar om när 6 § LAV inträder med avseende på dagvatten. Vilka villkor behöver uppfyllas eller triggas för att kommunen ska...

När triggas miljövillkoret i 6§ LAV? Expertsvar

Fråga I en kommentar till expertsvaret rörande, ”Överväg inrättande av verksamhetsområde vid problem med dagvatten”, säger du, Jonas Christensen, att det under många år diskuterats...

När triggas miljövillkoret i 6§ LAV? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017.Fråga I en kommentar till expertsvaret rörande, ”Överväg inrättande av verksamhetsområde vid problem med dagvatten”, säger...

Avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen, april-aug 2017

VA-planeringsguiden har gått igenom domar från Mark- och miljööverdomstolen från april 2017-augusti 2017. Nedan finns ett antal avgöranden i VA-ärenden.Svea HR M-1382-17 Dom 2017-07-14 Nämnden...

Senaste artiklarna