VA-huvudmannens ansvar för inläckande vatten i spillvattennätet till följd av höga vattennivåer?

Johanna Lindqvist, advokat vid Advokatfirman Lindahl, svarar på en fråga om VA-huvudmannens skyldighet att hantera inläckande vatten i spillvattennätet vid marköversvämning till följd av höga vattenstånd i hav eller vattendrag. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.